Po izredno uspešni premierni uprizoritvi mednarodne predstave Pisma s fronte v režiji Marjana Bevka je leta 2001 je v Trdnjavi Kluže nastala ideja o kreativnem združevanju zgodovine in kulturne dediščine Soške fronte skozi pogled sodobnosti, ki lahko oblikuje projekt kot prispevek h kulturni in turistični ponudbi Posočja. Od leta 2002 dalje je Kulturno društvo B-51 v vlogi organizatorja Festivala Kluže, pri čemer smo si festival zamislili kot odskočno desko za vse vrste kulturno-umetniških manifestacij v celotni zgornje soški dolini. Otvoritvena predstava Pisma s fronte je uprizoritveno zasnovo črpala iz avtentične korespondence vojakov s Soške fronte. Izredno močan emotivni naboj predstave in sam ambient trdnjave Kluže sta pripomogla, da so se nepozabljeni težki trenutki v zgodovini Posočja »preselili« v sedanjost na najbolj prepričljiv, lep, koristen in umetniško žlahten način.

 

 

Mednarodni festival KLUŽE je nastal kot rezultat pobude same Občine Bovec in Kulturnega društva B-51. V prostoru trdnjave, ki so jo pred več kot devetdesetimi leti naseljevali vojaki iz različnih držav, se je naposled začelo dogajati organizirano kulturno dogajanje. Festival KLUŽE je projekt, ki je od leta 2002 uspel razviti pozornost Občine Bovec do lastnega bogastva kulturne dediščine, pozornost države in Ministrstva za kulturo do novega projekta, ki združuje zgodovino, kulturo in turizem v Posočju in pozornost domače in tuje publike ter umetnikov do nove stične kulturne točke.

 

 

Od samega začetka poskuša festival KLUŽE s svojim programom pridobiti občinstvo različnih generacij, ki jih pritegne gledališko dogajanje ter istočasno zadovoljiti ljubitelje različnih glasbenih, likovnih in literarnih dogodkov. Glavni del programa je sestavljen iz domačih in mednarodnih gledaliških predstav in poskuša v avtentičnem prostoru impresivne vojaške trdnjave zagotoviti gostom izbrana umetniška doživetja. Kompleksnost in istočasno tudi izziv koncipiranja projekta temelji ravno na oblikovanju kvalitetnega programa, zadovoljitvi domače publike in turistov in iskanju idealne programske podobe. Od začetnega enotedenskega festivala v mesecu juliju, preko programske ponudbe čez vikende, se je v zadnjih letih ustavil na dvodelnem programu, razdeljenem v mesecih juliju in avgustu. Terminsko se je do sedaj ta koncept pokazal kot najbolj učinkovit, čemur je najboljši dokaz množičen obisk ter prihod ljubiteljev poletnih kulturnih dogodkov tudi iz drugih mest (Tolmin, Idrija, Nova Gorica …).

Perspektiva Festivala KLUŽE je predvsem v nadaljnjem razvoju združevanja zgodovine, kulture in turizma ter v še bolj prepoznavni potrditvi festivala kot pomembnega mednarodnega projekta v Sloveniji in v tujini. Nadaljnji ambiciozni koraki organizatorja (Kulturnega društva B-51 iz Ljubljane), Občine Bovec odpirajo vse večje možnosti tudi za pridobitev dodatnih mednarodnih evropskih sredstev ter mednarodnih partnerjev in s tem tudi možnosti pospeševanja regionalnega sodelovanja na tromeji med Slovenijo, Italijo in Avstrijo in nadgraditve festivalskega koncepta z izobraževalnimi dejavnostmi, umetniškimi delavnicami in produkcijo ambientalnega gledališča v sami trdnjavi Kluže.