Že lansko leto se je razmišljalo o možnosti, da festivala ne bi organizirali, vendar se je odločilo, da se kljub vsem težavam pripravi skrajšano varianto festivala. Letos so v vsesplošni krizi tudi finančne zmožnosti občine manjše. Morali smo se odpovedati nekaterim pomembnim projektom, žal med te sodi tudi Festival Kluže. Festival je sicer odpovedan, ni pa bilo dokončno dorečeno, kaj se bo s festivalom dogajalo v naslednjih letih, so pa mnenja in pogledi na festival zelo različna.
Festival Kluže je bil v preteklosti pomemben del kulturne ponudbe na Bovškem, predvsem pa Trdnjave Kluže. Trdnjava Kluže s svojo enkratno prostorsko lego in s svojo mogočnostjo predstavlja najbolj reprezentativno ter za ustvarjalce in obiskovalce najbolj vznemirljivo točko kulturne infrastrukture, kar pomeni velik izziv za organizatorje in ustvarjalce. Upamo, da bo Festival Kluže doživel boljše čase in odpoved ni dokončna!