KARAVANA POTUJE

Lansko, prvo izdajo Kulturne Karavane Posočja, ki se je začela s festivalom v trdnjavi Kluže, letos nadaljujemo v nekoliko spremenjeni organizacijski obliki in podobi. Trdnjava Kluže končno dobiva rekonstrukcijsko podobo, za katero se kulturni ustvarjalci Bovškega trudimo že nekaj let. Podobo prireditvenega dogodka najširših ustvarjalnih idej in možnosti. Zgornje Posočje pa s tem najbrž pridobiva najbolj reprezentativno ter za ustvarjalce in obiskovalce najbolj vznemirljivo točko kulturne infrastrukture – zbirno in lansirno točko kulture duha. Festival Kluže, ki bo imel svoj domicil prav v njej, je samo eden izmed načrtovanih dogodkov vsakoletnega kulturnega dogajanja. V organizacijskem konceptu ponujajo Kluže 2003 dogodke v strnjenih, vendar med seboj časovno ločenih sklopih. Zaradi same turistično-kulturne ponudbe Posočja smo se odločili za izvedbo posameznih sklopov ob koncih tedna. To sicer onemogoča nekakšen strnjen pogled na koncept samega festivala, kar pa sploh ni bil naš namen. Nikogar nismo hoteli omejevati z ideološko ali estetsko preveč zakoličenimi in posledično togimi kriteriji. Festival razumemo kot pomembno kulturno-sociološko gibanje, vpeto v turistični utrip in strukturo obiskovalcev. To pa ne pomeni, da se ne posvečamo iskanju samosvojega koncepta, ki bi prispeval k prepoznavnosti festivala. V okolju, ki je v ambientalnem pogledu tako zelo posebno, morajo moči združiti prav vsi – snovalci programa, njegovi ustvarjalci in obiskovalci. To je edini način, da bodo Kluže postale sestavni del in potreba duha kulture, ki se bo čez obzidje razlil po dolini Soče.

Pomemben dosežek letošnjega festivala je povezava z Mittelfestom, srednjeevropskim festivalom v Čedadu. K nam prihaja s predstavo Cercivento, ki govori o Veliki vojni. Razmišljamo pa tudi o razvoju festivala, ki bi v prihodnje določene teme obravnaval v posebnih sklopih. Na primer predstavil ustvarjanje gledaliških šol iz Slovenije, Furlanije in Avstrije, se izrecno posvetil tragiki vojn in pregnanstva ali med mogočnimi kamni trdnjave predstavil telo kot živo plesno obliko … To je samo peščica izzivov, s katerimi bo festival tudi v prihodnje znal prisluhniti drugačnim in novim oblikam umetniškega izražanja, ne da bi izgubil ustvarjalni stik z zgodovino, ki jo pripoveduje Posočje.

Marjan Bevk Umetniški vodja Festivala Predsednik programskega sveta trdnjave Kluže

 

Priponka …