PET LET FESTIVALA KLUŽE

V petih letih kulturnega poslanstva se je Festival Kluže že dodobra zapisal v kulturno ponudbo poletnih dogodkov zgornjega Posočja. S specifično vsebinsko-ambientalno zasnovo in žanrsko raznovrstnostjo je postal osrednja poletna kulturna manifestacija, ki je spodbudila vsebinsko in umetniško profiliranost ter organizacijsko strnjenost poletnih kulturnih dogodkov na Bovškem. S programom, v katerega vztrajno vpleta tako zahtevnejše ambientalne gledališke predstave kot tudi vizualno privlačnejše glasbeno-plesne dogodke, in prostorsko realizacijo, ki se izza obzidja in prostorov trdnjave Kluže seli tudi v središče Bovca in okoliške kraje, Festival resnično postaja osrednji nosilec in orientacijska točka kulturnih dogodkov. Hkrati pa je njegova mednarodna naravnanost pomemben povezovalec kultur – predvsem sosednjih držav.

V organizacijskem smislu je Festivalu (Kulturnemu društvu B-51 kot nosilcu izvedbe) uspelo realizirati idejo o nujni organizacijsko-promocijski združitvi vseh kulturnih in etnografskih dogodkov na Bovškem. Kulturno društvo B-51 je pomemben organizator festivalskih dejavnosti v Sloveniji in aktiven član mreže evropskih festivalov NETA, v sklopu katere bo tudi Festival Kluže moral najti svoje mesto.

Glede na vsebinsko umetniško in mednarodno programsko zasnovo je Festival Kluže odločilno pripomogel, da se je trdnjava Kluže priključila mreži srednjeevropskih trdnjav (italijanske Forte Marghera, poljske Premysl, slovaške Komarno, madžarske Komarom, romunske Arad, Kluže), ki svojo kulturno ponudbo izmenjujejo v projektu Vivilforte.

Festivalu Kluže je v petih letih delovanja uspel umetniški preboj, ki je v današnjem, kulturi nenaklonjenem ozračju, zavidanja vreden tudi zaradi finančne in logistične podpore občine Bovec in Ministrstva za kulturo Republike Slovenije. Na zdravje petemu letu – pozdravljeno šesto!

 

Marjan Bevk umetniški vodja Festivala in predsednik programskega sveta za Kluže

 

Priponka …