FESTIVALU V POZDRAV …

Štiri leta druženja s Festivalom Kluže so dolga doba za ustvarjalce in organizatorje – Kulturno društvo B-51 in občino Bovec – in kratka za čvrstejšo vpetost v kulturni utrip pokrajine, ki jo trdnjava s svojo dominantno in ponosno držo obvladuje. Doslej je festivalu vsako leto uspelo privabiti predstave iz trikotnika Posočje – Furlanija – avstrijska Koroška, jih oplemeniti s plesom in glasbo iz republik nekdanje Jugoslavije in gledalcem ponuditi najbolj aktualne in umetniško dorečene predstave s področja ambientalnih uprizoritev. Osebno menim, da program z vsakim letom bolje zadovoljuje kriterije, ki jih Kluže kot kulturni spomenik upravičeno terjajo od nas, snovalcev programa, po drugi strani pa z raznovrstnostjo predstav izpolnjuje tudi pričakovanja in želje širšega občinstva. Sobotne otroške predstave v središču Bovca so odličen primer, kako je mogoče pripeljati kulturo med ljudi, kar bi veljalo uporabiti tudi za zapolnitev kulturne praznine v preostanku poletja v Bovcu.

Festival deluje v okviru Poletnih prireditev na Bovškem in drugih prireditev v organizaciji občinskega programskega sveta za Kluže kot tematsko zaokrožena celota in uprizoritveni segment, ki dosledno upošteva merila kakovosti. Vendar pa so pričakovanja, da bo zmogel v celoti zapolnil poletno kulturno ‘sušo’ na Bovškem, nesmiselna in v nasprotju z umetniškimi kriteriji, ki bi vsebinsko prispevali k vzpostavitvi Kluž kot kulturnega spomenika.

Zamisel Kulturnega društva B-51 in umetniškega vodstva Festivala, da bi vse poletne prireditve na Bovškem organizacijsko in promocijsko združili v enoten organizacijski sistem, predstavlja rešitev, ki bi dolgoročno lahko pomembno prispevala k prepoznavnosti kulturnega dogajanja na tem koncu Slovenije. Seveda ob predpostavki, da so umetniški kriteriji jasno opredeljeni in upoštevani pri oblikovanju programa, ki ga ponudimo občinstvu. Morda bi bilo smotrno razmišljati o tem že med trajanjem četrtega festivala, kajti organizacija kulturnih prireditev sprejemljive kakovostne ravni je hudo naporna in obvezujoča zadeva, ki zahteva občo kulturno razgledanost in predvsem kulturen pristop.

Spoštovani gledalci, ljubitelji umetniških trenutkov: festivalske uprizoritve so pred vami. Čim večkrat in v čim večjem številu se nam pridružite in uživajte v umetniški ustvarjalnosti in naboju nastopajočih.

 

Marjan Bevku umetniški vodja Festivala in predsednik programskega sveta za Kluže

 

Priponka …