PROSTORI ZGODB

Smisel ambientalnega gledališčaje uprizarjanje v različnih prostorih in s tem ustvarjanje novih svetov gledalčeva in avtorjeve percepcije ter izvedbene estetike. Prednost tovrstnega uprizarjanja je prilagajanje novim prostorom, ki v osnovi ne spreminjajo avtorske estetike in ne zahtevajo dodatnih tehnično-logističnih posegov. Pri čemer seveda ne gre zamenjevati ambientalne uprizoritve z navadnim, zgolj tehničnim prenosom predstave iz gledališke dvorane na prosto.

Festival Kluže že od začetka navdihujeta monumentalna trdnjava Kluže in okolica, zato je usmerjen k raziskovanju uprizarjanja v različnih ambientih, kar pomeni poseben adrenalin za ustvarjalce, organizatorje in tudi gledalce. Celo slabo vreme ali dež prinašata svoje v dramatično napetost pričakovane uprizoritve. Zato Festival počasi, a vztrajno širi svoje uprizoritvene prostore in sledi konceptu, da je Posočje s svojimi zgodovinsko-kulturnimi danostmi en sam uprizoritveni ambient, ki ga morajo odkrivati tako ustvarjalci kot gledalci.

Letošnji festivalski repertoar ponuja dogodke na različnih prizoriščih, kar pomeni širitev kroga gledalcev in novo odkrivanje estetike prostorov. Od trdnjavskega dvorišča, prek notranjih prostorov trdnjave, skozi ladjo cerkve Device Marije, čez novo tlakovani trg Bovca, po avli kulturnega doma, med stenami Doma Trenta se bodo zlivale zgodbe ustvarjalnih prostorov izvajalcev – avtorjev. Osnova in vodilo festivala bodo letos prav izrazito avtorski projekti. Njihovi prostori dojemanja in uprizarjanja sveta ter lastnega avtorskega odziva nanj bodo temeljni premislek festivalske prostorske zgodbe. Tudi zato, ker bodo prostore s svojimi zgodbami napolnili ustvarjalci, ki prihajajo iz različnih kulturnih prostorov, ter z domačimi in tujimi gledalci ustvarjali prostor skupnega estetskega sporazumevanja.

 

Marjan Bevk umetniški vodja Festivala Kluže

 

Priponka …