FESTIVAL KLUŽE – MEDKULTURNO SREČEVANJE

Festival Kluže ni kulturno dejanje samo po sebi. Prvenstveno je del kulturnega turizma, predvsem v Posočju in predvsem na Bovškem. Kulturni turizem kot selektivna oblika turistične poti, ki je motivirana s kulturnimi in umetniškimi vrednotami in vsebinami. In ena od najbolj primernih oblik za kulturni turizem je prav gotovo gledališče (verbalno, plesno, mimično …), čigar vsebina je zasnovana na tradicionalni, lokalni, kulturni ali moderni umetniški produkciji.

Moč gledališča je ravno v zmožnosti pripovedovanja zgodb – lokalnih in univerzalnih mitov in legend, ob katerih smo na tem teritoriju odraščali. Te zgodbe, ki so nam jih kot otrokom pripovedovale ‘none in nonoti’, moderno gledališče lahko pretopi v vsem razumljivo govorico besed, odrskih znakov, pesmi in plesa. Odkar obstaja človeška družba, obstaja tudi pripovedovanje zgodb. Iz roda v rod. S tem družba odrašča in z njo mi.

Proces odraščanja se nadaljuje, tudi ko postanemo polnoletni. Odrasli smo lahko samo toliko, kolikor razumemo svet okoli sebe, kolikor ga sprejemamo in kolikor sebe dajemo temu svetu. Zato potrebujemo gledališče kot najbolj živega in ustvarjalnega posrednika v tem procesu. Skozi gledališke pripovedi sprejemamo svet, ki nas obkroža, a tudi kažemo svoj notranji odnos do tega sveta, bodisi kot gledališki ustvarjalci ali kot gledalci.

Gledališče je zmeraj imelo moč aktiviranja, zato je med drugim poslanstvo Festivala Kluže, da v polni meri aktivira preplet različnih kultur in identitet; bodisi, da je to identiteta vasi in mest, gostov in domačinov, lokalnih in regionalnih kultur. Vse je pomembno in vredno pozornosti. Predvsem v trikotniku Koroška (A) – Posočje – Videmska pokrajina (I), in prav zato je Festival v prvi vrsti gonilna sila ter povezujoči animator družbeno-turističnega gibanja na tem področju.

Aktivna animacija turistov in občinstva, ki prihajajo iz sosednjih pokrajin, je prav gotovo najmočnejši motiv za razvoj Festivala Kluže kot pomembnega nosilca kulturnega turizma Posočja, zato postaja pomembno mesto srečevanja multietnične publike in multietnične festivalske produkcije.

 

Marjan Bevk umetniški vodja Festivala Kluže

 

Priponka …