POD BOJNO ČRTO
Avtor: Branko Drekonja – slikar, kipar, scenograf iz Morskega nad Kanalom.

Skulptura Pod bojno črto predstavlja izsek terena s soškega bojišča. V presunljivo pomensko mešanico je zbita prst in materialni ostanki nesmiselnega stroja smrti. Zgovorneje kot tisoči besed z vso grozo, občutenjem minljivosti in večnosti hkrati, posreduje dogodke ob Soči.