Območje Zgornjega Posočja je bilo v prvi svetovni vojni del soške fronte. Iz tega obdobja so se ohranili strelski jarki, utrdbe, kaverne, spominska obeležja in vojaška pokopališča. To je pomembna kulturna in zgodovinska dediščina. Da bi to dediščino zaščitili in ohranili, je bila leta 2000 ustanovljena Ustanova »Fundacija Poti miru v Posočju«. Že pred njeno ustanovitvijo so nekatera zgodovinska in turistična društva v Posočju obnavljala in urejala dele frontne črte. Fundacija se je vključila v pobude teh društev in skupaj z njimi začela urejati šest muzejev na prostem. Skupaj z Zavodom za varstvo kulturne dediščine ter strokovnjaki restavratorji in konservatorji obnavlja spominska obeležja iz časa prve svetovne vojne. Ustanova daje velik poudarek tudi študijski in raziskovalni dejavnosti.

V letu 2007 so bili muzeji na prostem ter najpomembnejše ostaline in spominska obeležja soške fronte v Zgornjem Posočju povezani v Pot miru. Posvečena je spominu na številne žrtve prve svetovne vojne. Pohodništvo po okrog 100 kilometrov dolgi Poti miru ali le po njenem delu obiskovalcu ponuja aktiven oddih v lepi, mirni, neokrnjeni naravi, ki jo zaznamuje reka Soča, svet sredogorja in visokogorja, črede ovc in koz, poleti še žive planine ter zgodovina prve svetovne vojne. Začne se v Logu pod Mangartom pri vhodu v rudniški jašek, imenovanem Štoln, konča pa pri muzeju na prostem na Mengorah v bližini Mosta na Soči. Razdeljena je na pet odsekov, vsakega je moč prehoditi v enem dnevu. Vodi mimo vojaških pokopališč in kapel, trdnjave Kluže, muzejev na prostem, soteske Koritnice, korit Soče, idiličnih hribovskih planin, slapa Kozjaka, kostnic v Kobaridu in Tolminu, spominske cerkve Sv. Duha na Javorci, Tolminskih korit, … Razstava Poti miru v Klužah obsega povečan zemljevid območja kjer poteka Pot miru, fotografije objektov in naravnih znamenitosti, ki se nahajajo ob njej ter 20 minutni predstavitveni film Poti miru v štirih jezikih (slo., ita., ang. ter nem.).